Cultuur & Muziekonderwijs

Manon werkt sinds enkele jaren in het (speciaal) basis onderwijs. Cultuur & muziekonderwijs is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren beter luisteren, worden gevoeliger voor taal, trainen hun geheugen, leren op een creatieve manier emoties te uiten en vorm te geven, leren samenwerken en leren elkaar te waarderen. Onderzoek toont aan dat kinderen die in aanmerking komen met kunst hun ontwikkelingskansen vergroten.
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling bij kinderen wanneer muziekeducatie wordt toegepast. Hiernaast vindt u links naar 2 van deze artikelen.

Manon; "Ik heb de ervaring dat kunstlessen binnen het onderwijs een goede en mooie toegevoegde waarde zijn. Ik vind het een uitdaging om ieder kind op zijn niveau deel te laten nemen in een creatief (muzikaal) proces. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in aanmerking komen met cultuur (muziek) onderwijs."

Manon heeft o.a. les gegeven bij;
- Jenaplan
- Brede scholen
- Nutsscholen
- Daltononderwijs
en geeft op het moment les binnen het Montessori onderwijs.


Bekijk werkervaringen          

Gallerij ---->


Artikel;

Muziek geeft een beter leven

Artikel;

Het belang van muziekeducatie
Kinderen Maken Muziek
(Prinses Maxima Cultuurfonds)

-Manon is actief betrokken geweest bij het project 'Kinderen maken Muziek' van het Oranjefonds.
Meer informatie over dit initiatief vindt u via deze link